Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Planverk > Kommuneplan

Overordnet planlegging, Kommuneplan

Kommuneplanene er kommunens overordnede styringsdokumenter. De gir rammer for hvordan kommunen skal utvikles og hvordan arealene skal forvaltes.

Vi deler planene inn i to - kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. I tillegg har kommunen flere kommunedelplaner for bestemte temaer, virksomhetsområder eller geografiske områder.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse.

Samfunnsdelen for Sør-Aurdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2008.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Arealdelen for Sør-Aurdal kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.09.2010. Planen består av saksutredning med vedtak, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan – slik som kommuneplan –, men på et mer detaljert nivå. Kommunedelplanen gir en mer detaljert utdypning for et geografisk område eller et bestemt tema.

Vi har 2 kommunedelplaner for geografiske områder / arealplaner i Sør-Aurdal kommune. Disse er kommunedelplan for Fjellstølen, vedtatt 24.11.1994, og revidert kommunedelplan for Teinvassåsen / Søbekksæter, vedtatt 17.12.2015. Den reviderte kommunedelplanen består av saksutredning med vedtak, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Andre tematiske kommunedelplaner (som ikke er arealplaner,) finner du under de aktuelle fagtemaene på vår hjemmeside.

Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune