Kriseteam for Sør-Aurdal kommune

Kriseteamet skal bidra til å styrke tilbudet og organisere støttesamtaler til de som har vært involvert i ulykker/kriser, og deres nettverk.

Kontakt vaktsentralen: 61 36 10 44 utenom kontortid. Landsdekkende nr 116 117.

Se kontaktinformasjon nederst i artikkelen for kontakt på dagtid, eller ring kommunens sentralbord: 61 34 85 00.

Det kan dreie seg om ulykker/katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljø bør bearbeides med personell som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Eksempler på hendelser som kan utløse krise er:
● brå dødsfall blant nærstående personer
● ulykke-, volds- og katastrofeopplevelser
● egen alvorlig sykdom, skade, invaliditet

Gruppen har nært samarbeid med det etablerte behandlingsapparatet, og må oppfattes som et tillegg til dette.
Kriseteamet er sammensatt av personer fra ulike yrkesgrupper/fagfelt. Det er også kommunens team for selvmordsforebyggende arbeid.

Har du spørsmål i fht til kriseteamet, hvordan vi jobber, hva vi kan brukes til osv. ta kontakt med en i teamet.

Vaktsentralen formidler kontakt med kriseteamet utenom kontortid:
Telefon vaktsentralen: 116 117 eller 61 36 10 44

Kriseteam
Kriseteam
YrkeNavnTlf. jobb
Leder Helse og familieAnne Kirsti Sørumshaugen61 34 87 31
Psyk. sykepleierJorunn Eid Haug61 34 87 33/ 95438213
Helsesøster Hanne Norunn Enstad Enger (ledende helsesøster)61 34 85 61
PrestSigne Elisabeth Kvåle61 34 85 81
PolitiBård Sørumshaugen61 35 60 00
Kontakteperson i kommunens
administrasjon
Stig Solbrekken61 34 85 28
Sist endret 01.03.2017
TELEFON (1)
Mer informasjon (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune