Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Organisasjon

Administrasjonen i Sør-Aurdal

Velkommen til Sør-Aurdal kommune på nettet.

Vi håper å kunne informere deg litt om vår virksomhet; hvor du kan treffe oss og hva vi kan tilby av tjenester og service.

Hovedmål

for vår virksomhet er å gi best mulig service og tjenester til befolkningen og besøkende. En del tjenester skal gis så nær brukeren som mulig; i grendene. Mulighetene og begrensningene ligger i de midler som årlig blir stilt til disposisjon gjennom budsjettet.

Tjenester

Som en følge av hovedmålsettingen, gis det tilbud i bygdene på tjenesteområdene barnehage, skole og åpen omsorg; hjemmetjenester. Det er sykehjem i Bagn og bo- og servicesenter både i Hedalen og Bagn.

Kommunens administrasjon er inndelt slik:
· Sentraladministrasjon
· Tjenestesteder

Sentraladministrasjonen er delt opp i to avdelinger: Interne stab- og støttefunksjoner (sentralbord/ekspedisjon, informasjon, personal/lønn, økonomi, sekretariat) og Plan, næring, utvikling. Tjenestene er organisert som egne enheter, kalt tjenestesteder. Disse er; Oppvekst og kultur, Helse og familie, Institusjon og hjemmetjeneste, Tilrettelagte tjenester, Teknisk drift.

Som leder av administrasjonen, er rådmannen bindeleddet til ordføreren og de folkevalgte organer.

Delegasjon

Enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell eller politisk betydning er delegert til rådmannen med mulighet for videredelegasjon. Myndigheten er i stor grad videredelegert til tjenesteledere og avdelingsledere. Dette bidrar til raskere og mer effektiv beslutnings- og oppgaveløsning.
Alle administrative vedtak tilbakemeldes til kommunestyret etter nærmere fastlagte rutiner. Det gir grunnlag for eventuell korrigering av fastlagt politikk.


Kommunehuset.

Sentraladministrasjonen holder til på kommunehuset Tingvoll i Bagn; nær kjøpesenteret Valdrestunet. Her listes opp de funksjoner og tjenester vi har på huset, også leietakere: 

Underetasje:
· Vaktmester
- Fellesrådet for kirken
- Sognepresten

1. etasje:
· Hovedekspedisjon med sentralbord og kopiering
· Ordfører
· Rådmann
· Administrasjon Oppvekst og kultur
· Interne stab- og støttefunksjoner

2. etasje:
· Lege
· Helsesøster/helsestasjon
· NAV
· Tannklinikk
· Kantine     - Kantina er åpen for publikum som har ærend på kommunehuset, 
                   for tiden kl. 11.00 - 12.30.

3. etasje:
- Plan, næring, utvikling,
- Teknisk drift
- Administrasjon Institusjon og hjemmetjeneste
- Administrasjon Helse og familie
- Administrasjon Tilrettelagte tjenester
- Felles hovedtillitsvalgt for lokale arbeidstakerorganisasjoner


Nærmere informasjon om kommunens virksomhet gis på sider orientert etter de forskjellige tjenester.

Sist endret 07.06.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune