Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Ledige stillinger
Ledige stillinger

Ledige stillinger i Sør-Aurdal kommune

Søknad på ledig stilling skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging el.l., er det fint om du tar kontakt med kommunens administrasjon, tlf 61 34 85 00, så skal vi hjelpe deg.

Om offentliggjøring av søkerlister:

Søkerlister til ledige stillinger er i h.h.t. Offentleglova offentlige. Evt søknad om unntak må begrunnes særskilt. Dersom kommunen ikke finner å kunne imøtekomme ønsket, vil søkeren bli kontaktet, og varslet om dette på forhånd.

Om vedlegg:

Har du muligheter til å scanne inn attester, vitnemål og andre nødvendige vedlegg til søknaden, ser vi helst at du gjør dette, slik at de kan sendes inn samtidig med søknaden. Alternativt ber vi om at du sender vedleggene pr post så raskt som mulig etter at søknaden er sendt inn elektronisk.

Spesielt for utenlandske jobbsøkere:

  • Er du EU/EØS-borger har du arbeidstillatelse i Norge, men du må sende oss dokumentasjon på at du har registrert deg hos politiet, dvs kopi av registreringsbeviset
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, må du ha gyldig oppholds-/arbeidstillatelse. Dokumentasjon på at du har dette, dvs kopi av oppholdskortet ditt, sendes sammen med søknaden på ledig stilling
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, og bor i utlandet når du søker ledig stilling, vil vi sørge for å sende inn til UDI et arbeidstilbudsskjema som grunnlag for søknad om oppholds- og arbeids-tillatelse dersom det er aktuelt å tilby deg jobb.

Sist endret 20.02.2017
Publisert 01.11.2017

Stillingen som rådmann er ledig for snarlig tiltredelse.  

Eksterne linker
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune