Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillinger
Ledige stillinger

Ledige stillinger i Sør-Aurdal kommune

Søknad på ledig stilling skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging el.l., er det fint om du tar kontakt med kommunens administrasjon, tlf 61 34 85 00, så skal vi hjelpe deg.

Om offentliggjøring av søkerlister:

Søkerlister til ledige stillinger er i h.h.t. Offentleglova offentlige. Evt søknad om unntak må begrunnes særskilt. Dersom kommunen ikke finner å kunne imøtekomme ønsket, vil søkeren bli kontaktet, og varslet om dette på forhånd.

Om vedlegg:

Har du muligheter til å scanne inn attester, vitnemål og andre nødvendige vedlegg til søknaden, ser vi helst at du gjør dette, slik at de kan sendes inn samtidig med søknaden. Alternativt ber vi om at du sender vedleggene pr post så raskt som mulig etter at søknaden er sendt inn elektronisk.

Spesielt for utenlandske jobbsøkere:

  • Er du EU/EØS-borger har du arbeidstillatelse i Norge, men du må sende oss dokumentasjon på at du har registrert deg hos politiet, dvs kopi av registreringsbeviset
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, må du ha gyldig oppholds-/arbeidstillatelse. Dokumentasjon på at du har dette, dvs kopi av oppholdskortet ditt, sendes sammen med søknaden på ledig stilling
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, og bor i utlandet når du søker ledig stilling, vil vi sørge for å sende inn til UDI et arbeidstilbudsskjema som grunnlag for søknad om oppholds- og arbeids-tillatelse dersom det er aktuelt å tilby deg jobb.

Sist endret 22.04.2016
Publisert 20.01.2017

F.o.m. 15.02. t.o.m. 29.03.17 har vi ledig vikariat i 100% stilling som lærer ved Begnadalen skole. Stillingen er knyttet til undervisning på 1. og 2. klassetrinn.

Vi søker etter lærer med godkjent pedagogisk utdannelse. Det vil være en fordel med erfaring fra småskolen med begynneropplæring, samt fådeltpedagogikk.

Publisert 20.01.2017

Fra og med 01.03.17 har vi ledig 15% stilling som lærer i kulturskolen med ansvar for undervisning på el-gitar og i band.

Det søkes primært etter lærer med relevant utdanning innen musikk, men uformell kompetanse, erfaring og egnethet kan veie opp for manglende formell kompetanse. Den som tilsettes bør ha erfaring i å undervise barn og unge. Å kunne beherske flere instrumenter, inkludert sangstemmen, vil bli tillagt vekt.

Publisert 20.01.2017

Fra og med 01.03.17 har vi ledig 30% stilling som rektor for musikk- og kulturskolen.

Kulturskolen i Sør- Aurdal har 2 årsverk fordelt på 10 lærere. Undervisningen er desentralisert med undervisning på Bagn, i Begnadalen og i Hedalen. Det gis skoleåret 2016/2017 undervisning på gitar, trommer, piano, blåseinstrument, sang, kunstfag (maling) og videoproduksjon. I tillegg arbeides det med å få til et tilbud om band, og det er etterspurt et tilbud om ungdomskor. Det er behov for fokus på rekruttering til kor og korps.

Sør-Aurdal kommune starter i 2017 bygging av et nytt flerbruksbygg der kulturskolen skal ha egne lokaler.

 

Eksterne linker
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune