Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Ledige stillinger
Ledige stillinger

Ledige stillinger i Sør-Aurdal kommune

Søknad på ledig stilling skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging el.l., er det fint om du tar kontakt med kommunens administrasjon, tlf 61 34 85 00, så skal vi hjelpe deg.

Om offentliggjøring av søkerlister:

Søkerlister til ledige stillinger er i h.h.t. Offentleglova offentlige. Evt søknad om unntak må begrunnes særskilt. Dersom kommunen ikke finner å kunne imøtekomme ønsket, vil søkeren bli kontaktet, og varslet om dette på forhånd.

Om vedlegg:

Har du muligheter til å scanne inn attester, vitnemål og andre nødvendige vedlegg til søknaden, ser vi helst at du gjør dette, slik at de kan sendes inn samtidig med søknaden. Alternativt ber vi om at du sender vedleggene pr post så raskt som mulig etter at søknaden er sendt inn elektronisk.

Spesielt for utenlandske jobbsøkere:

  • Er du EU/EØS-borger har du arbeidstillatelse i Norge, men du må sende oss dokumentasjon på at du har registrert deg hos politiet, dvs kopi av registreringsbeviset
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, må du ha gyldig oppholds-/arbeidstillatelse. Dokumentasjon på at du har dette, dvs kopi av oppholdskortet ditt, sendes sammen med søknaden på ledig stilling
  • Er du søker fra et land utenfor EU /EØS, og bor i utlandet når du søker ledig stilling, vil vi sørge for å sende inn til UDI et arbeidstilbudsskjema som grunnlag for søknad om oppholds- og arbeids-tillatelse dersom det er aktuelt å tilby deg jobb.

Sist endret 22.04.2016
Publisert 17.02.2017

Fra og med 01.07.17 har vi ledig 100% stilling som sykepleier / vernepleier i hjemmesykepleien, ytre del. Stillingen er knyttet til turnus med arbeid hver 3 helg.

Inntil 20 % av stillingen skal avsettes til oppgaver og ansvar innenfor demensomsorg, og å bidra til innføring av velferdsteknologi og hverdagsmestring.

 

Publisert 16.02.2017

Fra og med 01.06.17 har vi ledig 80% stilling som sekretær / konsulent i Institusjon og hjemmebaserte tjenester.

 

 

Publisert 16.02.2017

Fra d.d. har vi ledig stillinger for helgestillinger for helsefagarbeidere på fra 12% til 20% stilling. Stillingene går i turnus med arbeid enten hver 2. eller 3. helg.

 

 

Publisert 16.02.2017

F.o.m. 01.05.17 har vi ledig 30% stilling som helsefagarbeider knyttet til nyopprettet bofellesskap for mennesker med ulike hjelpebehov, samt hjemmetjenesten. Bofellesskapet ligger i underetasjen på Sør-Aurdalsheimen. Stillingen er knyttet til turnus, med arbeid hver 3. helg.

 

 

Publisert 16.02.2017

F.o.m. 01.05.17 har vi ledig 70% stilling * 2 som helsefagarbeider knyttet til nyopprettet bofellesskap for mennesker med ulike hjelpebehov, samt hjemmetjenesten. Bofellesskapet ligger i underetasjen på Sør-Aurdalsheimen. Stillingene er knyttet til turnus, med arbeid hver 3. helg.

 

Publisert 16.02.2017

Fra d.d. har vi ledig 70% stilling som helsefagarbeider, natt, ved Sør-Aurdalsheimen. Stillingen er knyttet til turnus med arbeid hver 3. helg.

 

 

Publisert 16.02.2017

F.o.m. 01.05.17 har vi ledig 100% stilling som sykepleier / vernepleier ved demensavdelingen på Sør-Aurdalsheimen. Stillingen er knyttet til turnus med arbeid hver 3 helg.

 

 

Publisert 16.02.2017

For snarlig tiltredelse har vi ledig stillinger for miljøarbeidere på helg - fra 13% til 18%.

Stillingene skal nyttes på alle områder i Tilrettelagte tjenester Bagn, og er knyttet til turnus (dag – kveld) med arbeid 2 av 6 helger.

 

 

Publisert 16.02.2017

For snarlig tiltredelse har vi ledig stilling i 37,80% som miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester.

 

Publisert 16.02.2017

Vi søker etter tilkallingsvikar for personlig assistent. Bruker er arbeidsleder, mens kommunen er arbeidsgiver.

Stillingen er knyttet til arbeid med bruker med ME. Dagarbeidstid. Den som ansettes må ha førerkort.

 

Publisert 16.02.2017

I perioden 01.04. – 08.09.17 har vi ledig vikariat i 62% stilling som personlig brukerstyrt assistent. Stillingen er knyttet til arbeid med rullestolbruker. Dagarbeid, med arbeid hver 3.helg.

 

 

Publisert 16.02.2017

 

I forbindelse med innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren, vil det bli opprettet en 100% stilling som prosjektkoordinator, foreløpig fra mai og ut kalenderåret 2017. Stillingen opprettes under forutsetning av at kommunen innvilges omsøkte skjønnsmidler.

Publisert 16.02.2017

For perioden 17.04.17 – 14.01.18 har vi ledig vikariat i 100% stilling som vernepleier i Tilrettelagte tjenester.

 

 

Publisert 01.02.2017

Sør-Aurdal kommune søker etter sommervikarer innen følgende tjenester:

  • Tilrettelagte tjenester: Miljøarbeidere i både Bagn og Hedalen, samt personlige assistenter. Saksnr 17/566.
  • Institusjon og hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjenesten og Sør-Aurdalsheimen. Her trenger vi vikarer ved alle Sør-Aurdalsheimens avdelinger – inkl. kjøkken, vaskeri og renhold, i hjemmesykepleien, i hjemmehjelpstjenesten. Saksnr 17/565.

 

Eksterne linker
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune