Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Arbeid og aktivitet PDF, 199 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Avlastning i institusjon PDF, 189 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Avlastning utenfor institusjon PDF, 240 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
BPA - Brukerstyrt personlig assistent PDF, 191 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Hjemmehjelp PDF, 242 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Hjemmesykepleie PDF, 225 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
IP - Individuell plan PDF, 200 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Korttidsopphold PDF, 185 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Kreftsykepleie og alvorlige sykdommer PDF, 200 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Langtidsopphold PDF, 186 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Matombringing PDF, 159 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Omsorgsbolig PDF, 183 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Omsorgslønn PDF, 272 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Praktisk bistand og opplæring PDF, 198 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Psykisk helsearbeid PDF, 176 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Støttekontakt PDF, 210 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Transporttjeneste PDF, 215 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Trygghetsalarm PDF, 199 kB

Oppdatert 18.02.16

08.03.2013 Filtype
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune