Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et nasjonalt satsingsområde med eldre som målgruppe, etter modell av Den kulturelle skolesekken.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er i følge Kulturdepartementet å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren om kunst- og kulturopplevelser for eldre, med profesjonelle utøvere innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk som er lett tilgjengelige for de eldre.

I Sør-Aurdal er eldrerådet med i planlegging og gjennomføring av programmet.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) blir finansiert av statlige midler og spillemidler, som blir fordelt av fylkeskommunen, og kommunene kan sette av egne midler. Midlene skal i hovedsak brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kutluraktører på lokalt /regionalt nivå.

Oversikt over konserter i Den kulturelle spaserstokken i Sør-Aurdal kommune (PDF, 519 kB)

Publisert av Ann Wold. Sist endret 27.02.2017
TjenesteInfo (1)
Tjenestested (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune