Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Ville tilstander i Sør-Aurdal kommune?

Etter den siste tids medieoppslag ønsker vi som hovedtillitsvalgte å nyansere «bildet» som har oppstått av Sør–Aurdal kommune. Man kan få et inntrykk av at de ansatte i kommunen er en gjeng med udugelige nikkedukker, der det ikke er tillatt å være uenig eller å ha en selvstendig mening. Vi vil dele vår opplevelse av Sør-Aurdal kommune.

Det meste fungerer godt i Sør-Aurdal kommune. Det er også her utfordringer å gripe tak i, og saker som må jobbes med, likt de fleste andre arbeidsplasser. Men at kommunen nå fremstilles som en kommune med mafiatilstander, er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i.

Som tillitsvalgte er vi satt i en posisjon der rollen vår er å si ifra, drøfte saker og til tider være uenige med både administrasjon og politikere. Likevel har vi alle fortsatt jobbene våre. Vi har stor respekt for den jobben som skal utføres, og forstår at det er mange hensyn å ta når det til slutt må tas en avgjørelse. I en stor organisasjon vil det alltid være avgjørelser angående enkeltsaker og ansatte som kunne vært håndtert bedre.

Sør-Aurdal kommune er en kommune vi kan være stolte av. Ansatte i Sør-Aurdal kommune har fokus på arbeidet som skal utføres, og setter kvalitet og fag høyt. Sør-Aurdal ble fylkesvinner i Forbrukerrådets kommunetest i 2016 og nr. 23 på landsbasis. I tillegg ble vi nr. 46 av totalt 426 kommuner i Kommunebarometeret, basert på nøkkeltall fra 2015.

Vi ønsker ikke å ta stilling til saken/medieoppslagene. Vi tar imidlertid avstand fra den ensidige skildringen og fremstillingen som har vært i media, der enkeltpersoner henges ut og blir presset til uttalelser. Uavhengig av hendelser i saken, har media etiske normer for å ivareta enkeltmennesker i en sak. Det må være mulig å ivareta ytringsfriheten og samtidig være varsom.

 

                Ragnhild Kvale                                          Per Tørris Holde
      Hovedtillitsvalgt Fagforbundet          Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

 

                 Ida Blåfjelldal                                              Laila Lundstein
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund              Hovedtillitsvalgt  Delta

 

                Miriam Haugen                                           Bjørn Gustavsen
             Hovedtillitsvalgt FO                                     Hovedtillitsvalgt  Nito       Anette Nørstebøen Fossnes
Hovedtillitsvalgt  Norsk Fysioterapiforbund

Sist endret 24.05.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune