Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Teknisk drift - Renholdstjenesten

Renholdstjenesten er en del av Teknisk drift og utfører renhold på de aller fleste formålsbygg i kommunen. Hovedoppgaven er å utføre renhold som er førstelinje bygningsvedlikehold. Dette er en viktig forutsetning for at blant annet helselokaler, skoler, barnehager og øvrige bygg skal kunne ha gode arbeidsforhold både for ansatte og brukere, liten slitasje og for et godt inneklima. Oppdaterte renholdsplaner er på plass i nesten alle større bygg. Der får renholder opplysninger om renholdsmetode og hyppighet på sitt arbeidssted. Opplysninger om gulvbelegg, innredning og muligheten for å utføre et renhold er notert på befaring og vurdert ved byggetegning. Alle lokaler skal være rengjort så ofte som nødvendig og med slik metode at det er rent, ryddig og har god hygiene.

Renholderne er engasjerte ansatte som er opptatt av kvalitet hver dag og står på for å utføre en best mulig jobb for brukerne i mye av kommunens bygningsmasse på til sammen ca. 31.000 kvadratmeter. Både daglig renhold, hovedrengjøring og annet renhold som er periodisk skjer gjennom hele året. Både ansatte med lang renholdserfaring og nyansatte utgjør en bred og variert arbeidsstyrke. Kompetanse er viktig og noen har tatt fagbrev som renholder mens de jobber og noen ønsker å ta fagbrev senere. På regionale fagsamlinger og kurs vedlikeholdes også fagkompetanse og kunnskap om utstyr. De siste månedene har vi også gått gjennom mye utstyr og kjøpt inn en del nye renholdsmaskiner på flere bygg. Dette gjør arbeidet lettere der det er mulig og gulvrenholdet går raskere.

Renholdsleder Liv Helene Olsen Rustøe har gjort en runde og snakket litt med noen av våre ansatte.

Elisabeth Kjær ble ansatt som renholder på Tingvoll i starten av 2017 etter Reidunn Nybråten som ble pensjonist ved nyttår. Elisabeth synes det beste med jobben er å utgjøre en forskjell. Hun liker jobben sin godt og synes den er veldig viktig.

Elisabeth tester noe av det nye utstyret - Klikk for stort bilde

 

 Elisabeth tester noe av det nye utstyret.

 

 

 

 

Moo Ko Lay og  Marianne Bergli Nordby i gang med å teste noen av de nye renholdsmaskinene.

Moo Ko Lay tester en av de nye maskinene - Klikk for stort bilde

Marianne tester en av de nye maskinene. - Klikk for stort bilde

Publisert av Hans Solbrekken Ruud. Sist endret 28.04.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune