Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Sterke barn i Valdres

Prosjektet sterke barn i Valdres startet i 2015, og er nå inne i en ny og spennende fase. Prosjektet har som mål å bidra til at alle barn får lik mulighet til å utvikle sin motoriske kompetanse på en optimal måte. Fokus er systematisk stimulering av motorikk i barnehagen, slik at alle barn får erfare alle de ulike fasettene av hva motorikk innebærer.

Ansatte i barnehagene i Hedalen og Begnadalen har sammen med fysioterapeuter fått innføring i Sherborne Develomental Movement systemet, SDM. Dette ligger til grunn for det systematiske arbeidet med å få stimulering av motorikk satt i system i barnehagene. Fysioterapeut er en gang i uken i barnehagene og sammen med barnehagene jobbes det med å få SDM på plass. Denne måten å stimulere motorikk innebærer et helt fravær av konkurranse, glede i bevegelse er i sentrum. Fokus er å stimulere grunnleggende motoriske ferdigheter som åling, rulling, krabbing, hopping osv, i tillegg til at det har fokus på samarbeid og samhandling med andre mennesker, bevegelse i rommet, ulike erfaringer med fart og retning osv. Prosjektet er inspirert av Gausdal modellen.

I Gausdal har de gjennom arbeidet med modellen siden 2010, vist at systematisk jobbing med motorisk kompetanse gjør at litt under halvparten av skolestartbarn ligger over gjennomsnittet i forhold til motoriske ferdigheter av hva en kan forvente ift alder ved skolestart. Kun tre prosent ligger under gjennomsnittet. Til sammenligning er det i en normal populasjon ca 14 prosent under og ca 14 prosent over gjennomsnitt. Erfaringer og forskning fra Gausdal viser også at god motorisk kompetanse virker positivt inn på læringspotensialet til elevene når de starter på skolen.

I Sør-Aurdal jobbes det aktivt og målrettet! Begnadalen og Hedalen barnehager er pådriverne, barna er positive og etterhvert håper vi at flere barnehager i Valdres ønsker å kopiere det vi driver med her.

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 10.04.2017
Tjenesteområde (2)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune