Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Oppstart av planarbeid

Formannskapet vedtok i sak 020/17 oppstart av planarbeid: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune.

Gjeldende plan skal nå revideres for en ny fireårsperiode, med handlingsprogram for perioden 2018-2021, og langsiktig del. Planen har som formål å gi en planmessig og målstyrt anleggsutbygging for idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Planen skal fylle kravene for søknad om tilskudd fra spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Innspill til planen sendes: postmottak@sor-aurdal.kommune.no , eller per post til: Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, Oppvekst og kultur, 2930 Bagn. 

Frist: 15. august 2017.

I følge "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet " fra Kulturdepartementet, er det et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en vedtatt kommunal plan. Det vises videre til "Veileder. Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet", utgitt av Kulturdepartementet. Publikasjonene finnes på www.idrettsanlegg.no.

Gjeldende "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2014-2017" og rullert handlingsprogram til planen for år 2017 finnes på kommunens hjemmeside i høyremenyen under "Kultur, idrett og fritid".

Linker:
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2014-2017

Rullert prioritert handlingprogram til planen for å 2017

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016, gjeldende for år 2017, V-0732

Veileder. Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, V-0798

Formannskapssak FS-020/17: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune. Oppstart av planarbeid.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Gunvor Elene Thorsrud, tlf. 61 34 85 27, e-post: gunvor.elene.thorsrud@sor-aurdal.kommune.no

Publisert av Gunvor Elene Thorsrud. Sist endret 02.05.2017
Artikkel (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune