Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Oppstart av detaljregulering Fosstopp, Hedalen, og planprogram til offentlig ettersyn

Arealplaner logo - Klikk for stort bilde Jamfør plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av planarbeid for tretopphytter i Hedalen. Planområdet ligger innenfor deler av Fossholtmarka skog, gnr. 101 / bnr. 1, ved Holmlivegen. Forslagsstiller er Fosstopp AS.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å regulere for inntil åtte tretopphytter til utleie. Forslaget vil medføre økt bruk av området til friluftsformål.

Planområdet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR) i kommuneplanens arealdel for Sør-Aurdal kommune. Med bakgrunn i dette må forslag til reguleringsplan konsekvensutredes. Det er utarbeidet et planprogram som nå legges ut til offentlig ettersyn.

I høyremenyen finner du kartskisse som viser planavgrensning, samt forslag til planprogram.

Innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogrammet skal sendes skriftlig til planlegger Mari Olea Lie, Lisgrenda 61, 3528 Hedalen, eller per e-post til mari.olea.lie@gmail.com.

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte Lie på telefon 926 62 566, eller styreleder for Fosstopp, Tor Ingar Nordby, e-post: toringarn@gmail.com, telefon: 906 27 368.

Frist for innsending av innspill eller uttalelse til planprogrammet er 18. november 2017.

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 10.10.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune