Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde

Arealplaner logo - Klikk for stort bilde Formannskapet vedtok i sak 043/17, den 10.10.2017, å legge forslag til reguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for 145 nye tomter for fritidsbebyggelse, med høy standard, på Teinvassåen (Hedalsfjellet). Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planavgrensningen inngår som tillegg i planforslaget. 

Planområdet ligger på deler av gnr. / bnr. 83/12, 83/57, 83/38, 83/11 og 95/1. Planområdet er i kommunedelplanen for Teinvassåsen / Søbekksæter, vedtatt 17.12.2015, avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan, markert som F1.

Det er ikke strøm inn til Teinvassåsen i dag, men det er et krav både i kommunedelplanen og i planforslaget om at dette skal være på plass før ny bebyggelse kan tas i bruk.

For mer informasjon om planforslaget kan du klikke deg inn på filene til høyre på denne siden.

Du kan følge utviklingen av planen via vår kartside www.valdreskart.no. Velg "arealplaner" øverst til venstre på siden, og søk på "teinvassåsen" eller planID 0540R079.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknad er 27. november 2017.

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 11.10.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune