Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for F3 Skjenfjell (Reset)

Formannskapet vedtok i møte 14.03.2017, sak 016/17, å legge forslag til reguleringsplan for F3 Skjenfjell ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for 4 nye hyttetomter på deler av gnr. 90 / bnr. 12. 

Planområdet ligger på Teinvassåsen, ved Reset, og er en utvidelse av eksisterende bebyggelsesplan H7. Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Teinvassåsen / Søbekksæter.

For mer informasjon om planforslaget viser vi til filene til høyre på denne siden.

Du kan følge utviklingen av planen via vår kartside, www.valdreskart.no. Velg "arealplaner" øverst til venstre på siden, og søk på "f3" eller planID 0540R080.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknad er 26.mai 2017.

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 07.04.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune