Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for F10 ved Søbekkseter

FormaArealplaner logo - Klikk for stort bilde nnskapet vedtok i sak 034/17, den 29.08.2017, å legge forslag til reguleringsplan for F10 ved Søbekkseter ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for 50 nye tomter for fritidsbebyggelse med høy standard.

Planområdet ligger på deler av gnr. / bnr. 89/6 og 94/2. Planområdet er i kommunedelplanen for Teinvassåsen / Søbekksæter, vedtatt 17.12.2015, avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan.

For mer informasjon om planforslaget kan du klikke deg inn på filene til høyre på denne siden.

Du kan følge utviklingen av planen via vår kartside www.valdreskart.no. Velg "arealplaner" øverst til venstre på siden, og søk på "f10" eller planID 0540R075.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Frist for å sende inn merknad er 23. oktober 2017. 

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 06.09.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune