Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

LEDIG STILLING SOM RÅDMANN. SAKSNR 17/2054

Stillingen som rådmann er ledig for snarlig tiltredelse.  

Sør- Aurdal er den sørligste av Valdres-kommunene, og har i overkant av 3000 innbyggere. Bagn er kommune- og handelssenteret. Det er et uttalt politisk mål å sikre og helst øke bosettingen gjennom å videreutvikle kommunesenteret, opprettholde livskraftige bygder, samarbeide med lokalt næringsliv for å sikre arbeidsplasser og tilrettelegge for nye. Sør-Aurdal er preget av stor dugnadsånd og godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Brukerundersøkelser gir kommunen svært gode tilbakemeldinger på tjenesteleveranse og service. Kort avstand til Osloområdet (ca 16 mil langs E 16) gjør kommunen attraktiv for hyttebygging. Antallet hytter er ca 3500, og det er stor byggeaktivitet i flere områder. Sør-Aurdal kommune har 280 årsverk og et årlig driftsbudsjett på 280 mill kroner. Administrativt drives organisasjonen etter en såkalt to-nivåmodell, og politisk er det kun lovpålagte organer, dvs ingen faste komiteer eller hovedutvalg. Se mer om oss på www.sor-aurdal.kommune.no

 

 

Vi søker en offensiv, tydelig og samlende leder. Gjensidig tillit og god samhandling med politisk ledelse, egen organisasjon og de ansatte og deres organisasjoner er avgjørende for å lykkes i stillingen. Det samme er evne til god og konstruktiv dialog med næringsliv, andre kommuner og regionale samarbeidsfora.

Videre er vi opptatt av solid og faktabasert saksbehandling og trygg økonomistyring. Kreativitet, gjennomføringsstyrke og fokus på fremtidsrettede og effektive løsninger vil også være viktig.

 

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:

 • Være en stødig og samlende leder og rollemodell
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere
 • Sørge for grundig utredning av saker til politisk behandling, og at vedtak blir iverksatt
 • Arbeide aktivt for å bidra til utvikling, og at Sør- Aurdal skal være en «næringsvennlig» kommune

 

Bakgrunn/ erfaring

 • Solid ledererfaring. Erfaring fra både privat og offentlig sektor er ønskelig
 • Erfaring i å arbeide i forhold til politiske prosesser, samt ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/utvikling med gode resultater
 • Erfaring med relasjonsbygging, mediekontakt og kunne være synlig i «det offentlige rom»
 • Nødvendig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen
 • Høyere relevant utdanning

 

Personlige egenskaper

 • Tydelig, modig, og synlig som leder, både internt og eksternt
 • Analytisk og metodisk, og med et strategisk perspektiv
 • Motiverende og en som skaper engasjement
 • Lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig og med integritet

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte ordfører Kåre Helland, tlf 61 34 85 08 / 48 03 31 40 eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf.91 72 96 82.

 

Tilsetting i h.h.t. det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.

 

Kortfattet søknad vedlagt CV sendes via vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/Sor-Aurdal  innen 25. november.

 

 

 

 

 

 

Publisert av Bjørg Dokken. Sist endret 01.11.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune