Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsplan for F8 Hellsenningen

Arealplaner logo - Klikk for stort bilde Reguleringsplan for F8 Hellsenningen, planID 0540R082, ble vedtatt av kommunestyret den 14.09.2017, sak 040/17.

Formålet med planen er å tilrettelegge for 15 nye hyttetomter, med høy standard, ved Hellsenningsberget, Søbekkseter.  

Planområdet omfatter deler av gnr. / bnr. 94/1, 89/11 og 88/7. Planområdet er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Teinvassåsen / Søbekksæter.

For mer informasjon om planen kan du klikke deg inn på filene til høyre på denne siden.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til forvaltningsloven § 29 påklages innen -3- uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage skal sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 21.09.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune