Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Kunngjøring av planvedtak – Omregulering av reguleringsplan for H16-H17 (Søbekkseter)

Arealplaner logo - Klikk for stort bilde

Omregulering av reguleringsplan for H16-H17 Søbekkseter, planID 0540R074, ble vedtatt av kommunestyret den 22.06.2017, sak 031/17. 

Formålet med planen er å utnytte planområdet bedre og fortette med 8 nye fritidstomter, samt oppdatere planen i henhold til dagens kartstandard og kommunedelplanens bestemmelser.

Planområdet ligger innenfor deler av gnr. / bnr. 83/115 og 89/6. Planen har samme planavgrensning som tidligere reguleringsplan for H16-H17 Søbekkseter. Den nye reguleringsplanen avløser nå den tidligere reguleringsplanen, som ble vedtatt 22.11.2001.

For mer informasjon om planen kan du klikke deg inn på filene til høyre på denne siden. 

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til forvaltningsloven § 29 påklages innen -3- uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage skal sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, eller på e-post til postmottak@sor-aurdal.kommune.no.

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 04.07.2017
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune