Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Invitasjon til grendemøter om kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen skal revidere gjeldende kommuneplanens samfunnsdel. For informasjon og mulighet til å komme med egne meninger til planen, inviterer vi til åpent grendemøte i alle fem grendene i Sør-Aurdal:

  • Reinli barnehage, mandag 15. mai kl. 19:00
  • Tidligere Leirskogen barnehage, mandag 22. mai kl. 19:00
  • Hedalen barne- og ungdomsskole, gymsalen, mandag 29. mai kl. 19:00
  • Begnadalen skole, gymsalen, tirsdag 6. juni kl. 19:00
  • Tingvoll, Bagn, kantina, torsdag 8. juni kl. 19:00 

Om kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den gir føringer og rammer for hvordan Sør-Aurdal kommune kan og skal utvikle seg, både som samfunn og organisasjon.

Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune ble vedtatt i 2008, etter tidligere plan- og bygningslov. Samfunnet er i stadig endring, både globalt, nasjonalt og kommunalt, og det er derfor nyttig å revidere kommuneplanen for å fange opp og legge inn nye føringer som følge av utviklingstrekkene.

Nasjonalt og regionalt er det blant annet fokus på det grønne skiftet, og demografi. Sør-Aurdal er en skogbrukskommune, og kan bidre på flere måter til det grønne skiftet. Videre opplever Sør-Aurdal, som flere andre kommuner, en folketallsnedgang i tillegg til skjev alderssammensetning. Dette er blant temaer som må gjennomgås og vurderes i en revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Revideringen av kommuneplanens samfunnsdel vil ta utgangspunkt i gjeldende kommuneplan. Denne finner du i venstremenyen på denne siden. Kommuneplanen skal være overordnet. Det vil si at detaljer innenfor hvert område vurderes inn i andre planer og i den daglige drift.

Det er anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til samfunnsdelen under grendemøtene.

Vel møtt!

Publisert av Aud Berit Anmarkrud. Sist endret 24.05.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune