Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Inkluderende Arbeidsliv er mer enn oppfølging av sykmeldte

Samahir serverer middag på Sør-Aurdalsheimen - Klikk for stort bilde

Sier tjenesteleder for institusjon og hjemmetjenester May Brekken, og viser til at på Sør-Aurdalsheimen jobber det mange med bakgrunn fra forskjellige kulturer. Fremmedspråklige vikarer og ansatte begynner ofte i språkpraksis etter forespørsel fra NAV eller flyktningetjenesten i kommunen, og praksisen blir ofte forlenget til mer arbeidsrelaterte oppgaver. Alle som tas inn i språkpraksis, arbeidstrening eller annen praksis vurderes utfra egnethet og hvordan de tilpasser seg arbeidslivet.

Inkluderende arbeidsliv - Klikk for stort bilde

Dette er en god måte å prøve seg ut i omsorgsyrket for å se om dette er noe for dem. De som egner seg som omsorgspersonell starter ofte opp med en tilkallingsavtale og jobber i helger og når det er behov. Flere har fått faste helgestillinger, i likhet med etnisk norske, og flere har begynt på helserettet utdanning.

Avdelingsleder Gro Merete Holde har lang erfaring med inkludering av fremmedspråklige vikarer inn i tjenesten. Hun er stolt av å kunne skilte med at vi på sykehjemmet har ansatte fra 7 nasjonaliteter representert i arbeidsstokken nå men at det har også vært flere. Vi har god erfaring med de aller fleste, men det hender også at vi må fortelle noen at de ikke er egnet for å jobbe med syke og eldre.

Det kan selvfølgelig være språklige utfordringer som gir misforståelser og skaper frustrasjon, men med velvilje og gode kollegaer løser det meste seg. Og man ser at de fremmedspråklige blir gradvis bedre til å snakke og uttrykke seg på norsk. Våre etnisk norske ansatte skal ha ros for at de står på og hjelper til for at de skal lykkes.

Holde forteller videre at det er spennende å se hvordan mellommenneskelige relasjoner bygges på andre kommunikasjonsformer enn den verbale. Dette er særlig viktig i demensomsorgen som kan være krevende fordi mange mister ordforståelsen og meningen med det som skal uttrykkes. Da kommer den medmenneskelige respekten og omsorgen til sin rett, og da er det egnetheten som skaper et fortrinn foran språket.

Vi trenger alle en meningsfylt hverdag, mulighet til å forsørge seg og familien og ikke minst tilhørighet og inkludering i arbeidslivet.

Tjenesteleder avslutter med at det for kommunen og tjenesten er svært positivt for vi trenger flere helsefagarbeidere og vikarer nå og i fremtiden. Vi må gjøre det vi kan for å ivareta fremmedspråklige som en ressurs og tenke rekruttering inn til omsorgsyrkene. 

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 01.02.2017
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjenestested (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune