Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

E16 Bagn - Bjørgo Endring av vedtatt plan. Offentlig ettersyn

Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Sør- og Nord-Aurdal kommuner, legger ihht. Plan- og bygningslovens §3-7 frem forslag til endring av vedtatt plan til offentlig ettersyn.

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt har det blitt utarbeidet byggeplan for strekningen. Under byggeplanleggingen har det for noen få områder vist seg nødvendig å velge andre løsninger enn de løsningene som er vist i vedtatt reguleringsplan.

Planen er tilgjengelig på nettsidene: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo

Saksdokumentene ligger også ute på rådhuset i Bagn og i Fagernes.

Statens vegvesen ønsker innspill til planarbeidet.
Innspill merkes «16/11585».
Frist for innspill er 6.10.2017
.

Merknader kan sendes:

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Nordre Ål,
2605 LILLEHAMMER

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen region øst:
Bjørn Nyquist
Telefon: 24 05 83 50
Mail: bjorn.nyquist@vegvesen.no

Sør-Aurdal kommune:
Svein Granli
Telefon: 61 34 85 00
Mail: svein.granli@sor-aurdal.kommune.no

Nord-Aurdal kommune:
Eirik Steinde
Telefon: 61 35 90 00
Mail: eirik.olav.fauske.steinde@nord-aurdal.kommune.no

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 29.08.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune