Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Arne Øilunds legat for studerende ungdom fra Sør-Aurdal

Formålet med Arne Øilunds legat skal være å yte økonomisk støtte til studerende ungdom fra Sør-Aurdal. Støtten skal gå til ungdom fra kommunen som tar utdanning utover videregående skole utenfor Valdres. Studiet skal være et fulltidsstudium og av minst ett års varighet.

Økonomisk støtte kan, etter søknad, innvilges 3 ganger. Førstegangs søkere prioriteres foran de som ikke har mottatt legatmidler tidligere. Det er en forutsetning for vurdering av søknaden at den er poststemplet i henhold til dato fastsatt i den årlige utlysningen samt inneholder etterspurt dokumentasjon.

Søknad med vedlegg må være poststemplet senest 1. oktober 2017.

Søknad med vedlegg kan sendes legatstyrets sekretær:
Liv Barbro Veimodet,
Sør-Aurdal kommune,
Tingvollbakkin 15,
2930 BAGN.

Sist endret 07.08.2017
Søknadsskjema (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune