Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Aktivitetsvenn for personer med demens = dobbel glede

Arbeidsgruppa samlet - Klikk for stort bilde

Nå er arbeidsgruppa i gang. Målet er å gi mennesker med hukommelsessvikt flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Dette vil også være en meningsfull aktivitet for den som er frivillig. Sånn blir det dobbel glede og bedre helse.

Arbeidsgruppa vil samarbeide med alle frivillige lag og enkeltpersoner. Gruppa består av kommunen ved ansatte i hjemmebasert omsorg, Frivilligsentralen, Nasjonalforeningen ved Sør-Aurdal demensforening og Hedalen helselag. Vi vil i første omgang gi tilbud til de som bor hjemme eller i omsorgsbolig. Å få en aktivitetsvenn kan gi mulighet til å fortsette med aktiviteter en liker. Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser kan glemmes, viser det seg at gode følelser og stemninger varer.

Aktivitetsvenner vil få kurs, veiledning og oppfølging. Vi arrangerer kurs til høsten, og håper mange er interessert.  Kurset er åpent for alle, og du velger sjøl om du vil bli frivillig aktivitetsvenn. Du kan allerede melde interesse nå.

Kommunen og Sør-Aurdal demensforening samarbeider godt for tida. May Brekken er kommunens representant i styret. Vi har så vidt startet arbeidet med demensvennlig samfunn. Opplæring for ansatte, som skal gjøre det lettere for personer med demens på butikken, i drosja, på legekontor o.s.v.  Vi vil også gi tilbud om pårørendeskole. Alt i samarbeid med kommunen i form av samarbeidsavtaler som beskriver hva vi forventer av hverandre. Dette for at tilbudene skal bli permanente og bærekraftige.

Vi har hatt pårørendetreff. Slik håper vi å bidra til enda bedre samarbeid og tilbud i kommunen. Nasjonalforeningen for folkehelse er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Det er viktig med erfaringen og kunnskapen til mennesker som opplever sykdommen på nært hold. Det angår oss alle, og det kan ramme oss alle.

Mye av arbeidet blir finansiert av TV-aksjonsmidler, som er folkegaven fra 2013.

Er du interessert i arbeidet vårt? Sør-Aurdal demensforening omfatter og har styremedlemmer fra hele kommunen. Ta kontakt! Les mer om demens på nasjonalforeningen.no

Anne Marie Skinnes Lie tlf. 94219556

Logo nasjonalforeningen for folkehelsen - Klikk for stort bilde

Logo-frivilligs - Klikk for stort bilde

Sør-Aurdal kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 10.05.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune